Novo acceso a bases de datos: PQ Psychology database

Contamos cunha nova base de datos contratada por BUGALICIA (Consorcio de Bibliotecas das Universidades Galegas), Psychology Database. Creada por Proquest, ofrece o acceso a texto completo de recursos de psicoloxía (ademáis de títulos de revistas, working papers, conferencias, vídeos, tablas ou audios). A temática vai dende psicoloxía clínica e social, e abrangue tamén disciplinas relacionadas como xenética, psicoloxía dos negocios, economía, comunicación, criminoloxía, adicción, neuroloxía, benestar social, etc. A lingua de consulta da base de datos é en inglés. A plataforma é a mesma que utiliza ERIC e PsycInfo, poidéndose consultar simultaneamente.

Entre os títulos de revistas que se inclúen a texto completo están algunhas das que presentan un alto Factor de Impacto no JCR:

  • The American Journal of Psychiatry
  • Psychotherapy and Psychosomatics
  • The American Journal of Geriatric Psychiatry
  • Development and Psychopathology
  • The Psychological Record

Todas las revistas a texto completo están dadas de alta en SFX, polo tanto as podedes buscar en Pórtico.

Máis información e axuda sobre a base de datos.

Acceso. É preciso estar conectado á rede de investigación da UDC, se vostede accede dende fóra da UDC utilice o acceso remoto.

ESCI (Emerging Sources Citation Index)

S024651_FlyerThompson dará acceso a un novo producto a partir novembro e qeu se incluirá dentro do paquete de productos ao que xa temos acceso a través da Fecyt. Trátase de ESCI (Emerging Sources Citation Index). A existencia de productos alternativos aos de Thompson (JCR, SCI, SSCI…) e que utilizan outros índices de impacto, métricas alternativas, como o SJR de Scopus, o Índice H, utilizado por Google Scholar, o SNIP …, así como o cuestionamento do seu FI polo marcado sesgo hacia publicacións do ámbito anglosaxón, porque non penaliza autocitas e pola ausencia das ciencias humans no JCR, entre outros, pode ser a causa do nacemento de ESCI, vamos, que se están “poñendo as pilas”. Neste novo producto aparecerán as revistas que están sendo avaliadas para entrar en WOS, seguindo o método do seu factor de impacto. Os criterios:
  • revistas con revisión por pares
  • prácticas de publicación éticas
  • contidos de interés para comunidade experta na súa área
  • requisitos técnicos…
Xa está aparecendo noticias nas webs dalgunhas revistas nas que anuncian que estarán neste novo producto, como la UCM que indica as revistas da súa edición que aparecerán en ESCI.
As revistas que aparezan en ESCI seguirán o seu camiño para o posterior paso “ou non” a JCR e WOS, pero, aínda que non pasen seguirán aí. E agora a esperar que nas vindeiras convocatorias da CNEAI, ANECA, ACSUG… comecen a incluir este producto.
Sería un puntazo que a túa estivera aí.

VIII Semana Internacional do acceso aberto (I)

Do 19 ao 25 de outubro conmemórase a VIII Semana Internacional do acceso aberto, este ano co tema “Aberto para a colaboura”. A finalidade desta inicitiva é fomentar o acceso aberto entre a comunidade científica.

Lembrade que para publicar en acceso aberto tedes duas vías paralelas:

•”Vía dourada”: publicación en revistas científicas de acceso aberto. Artigos quedan dispoñibles sen restricións desde a súa publicación

•”Vía verde”: auto-arquivo por parte dos autores dos seus traballos de investigación en repositorios institucionais de libre acceso.

RUTA DOURADA: REVISTAS

DOAJ Portal de revistas OA que abarca todas as áreas do coñecemento, dende as ciencias exactas ata as humanidades, en todos os idiomas.

Open Science Directory Directorio de revistas en acceso aberto que ofrece acceso a 13.000 revistas.

Outros exemplos de portais de revistas OA:

REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico: que agora sustuirá a e-revistas do CSIC. Trátase dunha plataforma plataforma de agregación de contidos científicos e académicos en formato electrónico producidos no ámbito iberoamericano, creada polo CSIC e Universia.

Redalyc: Rede de revistas científicas de América Latina, Espoña y Portugal.

Latindex: “portal de portais” proporciona acceso aos contidos e textos completos de revistas académicas dispoñibles en hemerotecas dixitais de América Latina, o Caribe, España e Portugal, adheridas ao movemento de acceso aberto.

E-revistas: A Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas e Latinoamericanas e-Revistas é un proyecto impulsado polo Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) coa finalidade de contribuir á difusión e visibilidade das revistas científicas publicadas en América Latina, Caribe, España e Portugal.

RUTA VERDE: REPOSITORIOS

Un repositorio é un arquivo dixital de produtos intelectuais xestionado por un organismo ou institución. É un arquivo do seu propio patrimonio investigador que ten como obxectivo pór a disposición da sociedade e do resto de investigadores a produción científica para o seu beneficio mutuo.

Algúns exemplos:

RUC: Repositorio que recolle, difunde e preserva as publicacións dixitais en acceso aberto produto da actividade científica e institucional da UDC

Dialnet é un dos maiores portais bibliograficos de acceso libre. Acceso á literatura científica hispana a través de Internet. Contido: referencias, artígos, teses doctorais, documentos de traballo e pre-prints, etc.

E-Prints Complutense: Archivo Institucional en acceso aberto da Biblioteca da Universidad Complutense de Madrid para xestionar la documentación dixital froito da actividade dos seus docentes, investigadores e dos grupos de investigación validados pola UCM.

RECERCAT (depósito investigación Cataluña):

TDR: repositorio cooperativo que contén, en formato dixital, teses de doutoramento lidas nas universidades de Catalunya e outras comunidades autónomas. A consulta das teses é de libre acceso e podemos realizar a procura no texto completo, autor/a, director/a, título, palabras clave, universidade e departamento no que se teña lido, ano de defensa, etc.

NOVEDAD: guías temáticas e recursos por materias

fiador3A Biblioteca da UDC ven de poñer a disposición de usarias/os da universidade unha nova guía temática con recursos de todas as materias, o Fiador. Esta selección foi realizada polo persoal das distintas bibliotecas da UDc, utilizando unha ferramenta de acceso aberto, SubjectPlus, que foi implemantada por Bugalicia, Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia para a organización dos recursos electrónicos das tres universidades galegas. Dentro dos recursos que se selecionaron están bases de datos subscritas pola universidade e gratuítas, fontes de acceso aberto, páxinas webs, revistas electrónicas, videos, etc.

fiadorHai recursos que poden interesar a todas as disciplinas, como é o caso dos relacionados co cine, o de Avaliación e acreditación, a guía de open access, a de fotografía, ou a de publicación e divulgación. Pero tamén hai outras específicas para cada especialidade. Dentro das creadas por nós para as nosas áreas están a de educación, Educación Social, Logopedia, Cine e educación e a de Ferramentas educativas utilizando as TICs.

budc

Cada guía contén varios recursos que aparecen descritos e coas súas características principais e accesos. Tedes unha descripción máis ampla no blogue da Biblioteca Central.

 

Da cita ao texto completo. As revistas electrónicas

11122773785_8603e017b0_zCando facemos unha procura nunha base de datos, non sempre atopamos o texto completo do artigo. O máis frecuente é que obteñamos unha referencia bibliográfica do documento e teñamos que buscar o texto por outros camiños. Atoparémolo unicamentoe nos seguintes casos:

1. Bases de datos a texto completo. Como é o caso das bases de datos de lexislación de westlaw (Aranzadi, contrata e internacional) ou a bd de normas UNE, de Aenor.

2. Bases de datos nas que a propia bd, aínda que non é a texto completo, ofrece o enlace directo a artigos que están en libre acceso ou ben a artigos que ofrece a propia base de datos coa subscripción.

Se non 6961051384_5dc494bcc1_zé ningún destos casos, deberemos comprobar se a biblioteca está ou non subscrita a esa revista:

1. En papel, na nosa biblioteca hai 702 revistas, das que 334 non se reciben actualmente. Algunhas delas tamén con acceso electrónico.

2. Ademáis a biblioteca está subscrita a 83 títulos de revista en formato electrónico. E a través de paquetes de revistas electrónica temos acceso a perto de 19.000 títulos máis, dos que máis de 2.000  son de CC da educación, psicoloxía e materias que se imparten na facultade (filosofía, ciencias do deporte, relixión, literatura…).

porticoComo saber se temos o un artigo nunha revista electrónica?
Utilizando o buscador Pórtico, ao que enlazaremos dende a páxina web da biblioteca (no apartado revistas electrónicas. Se estamos nunha bd poderemos enlazar directamente se vemos o icono SFX.
De non estar aquí a buscaremos no catálogo da Biblioteca por se atemos en papel.
Tamén podemos buscar o artigo no buscador científico Google scholar por se estivera en libre acceso, colgado nalgún repositorio institucional.

Se precisamos un artigo e non a atopamos por ningún destes camiños, acudiremos ao servizo de Préstamo interbibliotecario.

Plataforma Proyecta

Presentámosvos hoxe a Plataforma Proyecta,unha iniciativa educativa da Fundación Amancio Ortega e da Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, que responde á labor comprometida de ambas institucións co fomento da innovación no ámbito educativo e a mellora da calidade da ensinanza. A Plataforma Proyecta conta cunha nova imaxe, un blogue dende o que podedes acceder a cantidade de aplicacións sinxelas, gratuítas, na rede, para facer mais doada e dinámica a didáctica nas aulas. As TICs na aula. Unha plataforma chea de contidos e videos sobre como aprender a utilizalas, dende crear unha presentación máis dinámica, facer un programa de radio, compartir traballos, repositorio de contidos por materias… Non deixedes de consultala, é unha grande axuda.

Evernote, unha ferramenta colaborativa

Moitas e moitos de vós xa coñeceredes as ventaxas que ofrece a ferramenta Evernote. Permítenbos almacenar información, ben introducida directamente por nós ou ben capturada da web e insertar arquivos. Uremos creando cadernos que poderemos modificar cando queiramos e compartir con quen o desexemos para traballar en colaboración. Texto, imaxes, arquivos de audio…Ten aplicación para dispositivos móbiles. Podes gardar tanta información como desexes, na nube. Moi útil para traballar na clase co alumnado ou ben para traballo persoal. Deixamos aquí un video moi didáctico sobre esta ferramenta realizado por Tati Mancebo na Plataforma Proyecta.

Galiciana: Biblioteca dixital galega

Galiciana é a Biblioteca Dixital de Galicia impulsada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Fundación Cidade da Cultura e xestionada pola Biblioteca de Galicia co obxectivo de difundir e preservar o rico acervo bibliográfico galego.

O proxecto pretende non só a dixitalización dos fondos senón tamén a normalización do acceso mediante a aplicación de normativas abertas e internacionais, co fin de facilitar a máxima visibilidade da biblioteca e de cada unha das súas obras.

Galiciana integra, ademais de fondos da propia Biblioteca de Galicia, recursos das principais bibliotecas patrimoniais galegas e de centros galegos en América. Intégrase en Hispana, o directorio e colleiteiro de recursos dixitais españois e en Europeana, a Biblioteca Dixital Europea xurdida como unha forma de contribuír á preservación e difusión do patrimonio bibliográfico e co fin de mostrar ao mundo a riqueza cultural dos pobos de Europa. [texto tomado da propia web]. En Galiciana podemos acceder e descargar 3.642 obras entre elas 75 manuscritos, 3.139 libros impresos do século XV ao século XX, 260 cabeceiras da prensa galega e 186 de cartografía.Galiciana proporciona acceso a máis de 1.200.000 páxinas dixitalizadas correspondentes ós 136.751 obxectos dixitais.[Carlos Pedreira Novo]

E para prensa está o catálogo de publicacións periódicas dixitalizadas do Centro Superior Bibliográfico de Galicia, tamén con publicacións de América e o a colección dixital da Biblioteca da Universidade de Santiago.