CAMPAÑA ORCID (I): Como crear un perfil en Orcid?

campaña orcid blogue

ORCID (Open Researcher and ContributorID) nace en 2012, é un proxecto aberto, global e sen ánimo de lucro,de colaboura entre varias institucións científicas (universidades, institutos de investigación, editoriais científicas…) que proporciona un identificador único e persistente para autores do ámbito científico e académico.

É aceptado por organización e editores científicos editores científicos de gran importancia como Elsevier, Thomson-Reuters, CrossRef, Springer, Wiley, etc.

A estas ventaxas podemos engadir que ás veces podemos asinar artigos de revistas co noso nº Orcid, así como as solicitudes de finaciación ou o CV do Fecyt. O autor/a pode engadir ademáis as súas propias webs e blogues.

avantaxes oecid

Como crear un perfil en Orcid?

pasos orcidPara inxerir publicacións podes ver o post anterior Como introducir publicacións nos perfís de Orcid e ResearcherId?

CAMPAÑA ORCID (II): Como introducir publicacións nos perfís de Orcid e ResearcherId?

poster exportar orcid

Unha vez creado o noso perfil nas plataformas Orcid e ResearcherId, debemos actualizalos coa nosa vida laboral e investigadora:

 1. Nome, filiación institucional, webs de interés (persoais, de grupos de investigación…)
 2. Unha breve reseña sobre o noso CV
 3. A nosa formación profesional (educación)
 4. Vida laboral (emprego)
 5. Publicacións

Se temos xa creado perfil en ResearcherId (normalmente cando se teñen publicacións na base de datos Web of Science, aínda que non é preciso) e tamén cando temos perfil en Scopus (créase automáticamente se temos máis dunha publicación nesa base de datos), podemos intercambiar datos entre éstos e o de Orcid, xerando automáticamente un enlace a ambos.

Para engadir publicacións en Orcid e ResearcherId temos 3 opcións:

 1. Manualmente, enchendo os campos dun formulario que nos abre cada plataforma.
 2. Importando dende un arquivo con fornmato BibTex (no caso de Orcid) ou RIS (no caso de ResearcherId. Hai moitas bases de datos e catálogos, ademáis de xestores bibliográficos, que permiten exportar as referencias a estos dous formatos (Refworks, Zotero, Dialnet, Google Scholar, Proquest, Ebsco, Jstor, Science Direct, Csic…).
 3. Importacións directas dende diferentes bases de datos ou xestores bibliográficos:
  1. ORCID: Scopus, ResearcherId, Mendeley, Redalyc, Crossref, PubMed, MLA…
  2. ResearcherId: WOS, Endnote, Orcid

Se queredes crear ou actualizar os vosos perfiles en calquera destas plataformas podedes acudir á nosa Biblioteca e nós vos axudaremos. Tamén podemos solucionar calquera dúbida que vos poida xurdir.

Lembrade que é importante elexir ben o nome que queredes utilizar na vosa vida profesional e de investigación, a vosa firma. Tamén debe ir ben a filiación institucional. Para todo iso, asdemáis das normas da FECYT están as recomendacións da UDC.

2ª Edicion do curso “Estratexias para incrementar a visibilidade e o impacto dos resultados da investigación”

POSTER A4 (2)Despois do éxito da primeira edición, o CUFIE e o Servizo de Biblioteca Universitaria e as bibliotecas dos centros, ofertamos o curso semipresencial “Estratexias para incrementar a visibilidade e o impacto dos resultados da investigación“, destinado a persoal docente (PDI) e alumnado de doutoramento da Universidade da Coruña. Trátase dun curso semipresencial, cun total de 12 horas (8 en Moodle e 4 en obradoiros presenciais nas bibliotecas de centro.

Os obxectivos do curso:

 • Motivar ao profesorado da UDC a ter unha presenza profesional activa na rede que reflicta de forma precisa as súas actividades e investigacións.
 • Promover o uso de boas prácticas á hora de crear unha identidade inequívoca como autores e investigadores.
 • Informar aos investigadores dos recursos específicos para a creación de perfís identificativos que faciliten a súa visibilidade nas bases de datos e na rede.  Facilitar aos investigadores estratexias para a visibilidade das súas publicacións científicas.
 • Traballar de forma práctica na creación de perfís e estratexias de visibilidade nos obradoiros.

orcidA Vicereitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia enviou hoxe un comunicado a todo o PDI coa importancia de ter creado un perfil de investigación en ORCID, coa finalidade de dar unha maior visibilidade á súa produción científica. Trátase tamén, dunha referencia que xa se solicita á hora de publicar en moitas revistas científicas e en moitas axudas de investigación.

Neste curso tamén se darán estratexias para publicar con impacto, tratarase do tema do aceso aberto e as avantaxes de depositar nos Repositorios dixitais, e falarase redes científicas existentes para promocionar os traballos.

Prazo de matrícula: ata o 16 de marzo
Parte teórica: do 11 de abril – 8 de maio
Parte práctica: do 9 de maio ao 3 de xuño (acordarase con cada Biblioteca de centro)

Tedes aquí a informacion

 Formulario de inscrición

 

ESCI (Emerging Sources Citation Index)

S024651_FlyerThompson dará acceso a un novo producto a partir novembro e qeu se incluirá dentro do paquete de productos ao que xa temos acceso a través da Fecyt. Trátase de ESCI (Emerging Sources Citation Index). A existencia de productos alternativos aos de Thompson (JCR, SCI, SSCI…) e que utilizan outros índices de impacto, métricas alternativas, como o SJR de Scopus, o Índice H, utilizado por Google Scholar, o SNIP …, así como o cuestionamento do seu FI polo marcado sesgo hacia publicacións do ámbito anglosaxón, porque non penaliza autocitas e pola ausencia das ciencias humans no JCR, entre outros, pode ser a causa do nacemento de ESCI, vamos, que se están “poñendo as pilas”. Neste novo producto aparecerán as revistas que están sendo avaliadas para entrar en WOS, seguindo o método do seu factor de impacto. Os criterios:
 • revistas con revisión por pares
 • prácticas de publicación éticas
 • contidos de interés para comunidade experta na súa área
 • requisitos técnicos…
Xa está aparecendo noticias nas webs dalgunhas revistas nas que anuncian que estarán neste novo producto, como la UCM que indica as revistas da súa edición que aparecerán en ESCI.
As revistas que aparezan en ESCI seguirán o seu camiño para o posterior paso “ou non” a JCR e WOS, pero, aínda que non pasen seguirán aí. E agora a esperar que nas vindeiras convocatorias da CNEAI, ANECA, ACSUG… comecen a incluir este producto.
Sería un puntazo que a túa estivera aí.

asesoramento ao investigador/a: creación dun perfil de investigador/a

perfil de inestigaodorPERFIL DE INVESTIGADOR/A

Un investigador ou investigadora debe buscar sempre a visibilidade do seu traballo, que a súa producción científica sexa recuperada nas principias fontes de referencia e que as súas publicacións sexan citadas por colegas de todo o mundo. Un dos primeiros pasos que debe dar é crear un perfil de investigador, cunha sinatura recoñecida que o identifique en todos os seus traballos e en todas as fontes nas que apareza citado/a. Unha vez creado o seu perfil deberá crear alertas bibliográficas nas distintas bases de datos para saber en todo momento quen o vai citando. Tamén debe contar cun CV normalizado e actualizado.

Cando un investigador/a aparece con diferentes nomes nos distintos traballos é máis difícil de atopar e polo tanto de citar, esto disminúe a súa visibilidade científica. FECYT publica una guía con recomendacións e axuda para a normalización do seu nome, Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas, creado polos grupo sde investigación EC3 (Universidad de Granada) e ACUTE, Análisis Cuantitativo en Ciencia y Tecnología dol IEDCYT-CSIC.

Moitos autores/as utilizan variantes do nome nas distintas publicacións, ademáis as propias bases de datos cometen erros, moitas veces influenciados pola utilización dun só apelido por parte do mundo anglosaxón, por iso se recomendan unhas pautas:

1. Insistir ao autor/a na necesidade de utilización dunha única sinatura, que identifique claramente ao investigador/a e o diferencie dos demáis

2. Que o lugar de traballo pareza claramente e tamén co seu nome normalizado. Esto facilita a identificación do autor

3. A sinatura científica non ten que coincidir coa do DNI ou pasaporte.

4. No caso de apelidos pouco correntes recomendase utilizar só un e nos moi común os dous con guión. Tamén é preferible non utilizar as partículas que unen os nomes, etc… Tamén inclúe recomendacións para os enderezos electrónicos.

Onde podemos crear un perfil de investigador?

Existen varios sistemas de rexistro nos que un autor/a se pode dar de alta, crear e xestionar una conta persoal co seu nome normalizado vinculado á súa producción científica. Deste xeito poderemos asegurar que as distintas bases de datos Terán o noso nome ben e aumentaremos a nosa visibilidade científica.

orcidORCID

(Open Researcher and ContributorID) é un proxecto aberto, global e sen ánimo de lucro,de colaboura entre varias institucións científicas (universidades, institutos de investigación, editoriais científicas…) que proporciona un identificador único (p.e. orcid.org/0000-0003-4452-2751) e persistente para autores do ámbito científico e académico. É aceptado por organización e editores científicos editores científicos de gran importancia como Elsevier, Thomson-Reuters, CrossRef, Springer, Wiley, etc. Hai xa moitos investigadores españoles en Orcid  tal vez pola estructura dos nosos nomes, con dous apelidos e en moitas ocasións con máis dun nome, e tamén pola presión dos sistemas de avaliación nacional e autonómica. O identificador ORCID pódese sincronizar con BD bibliográficas e bibliométricas como Scopus ou Web of Science tanto para capturar rexistros nosos xa indexados como para exportar dende ORCID. A estas ventaxas podemos engadir que ás veces podemos asinar artigos de revistas co noso nº Orcid, así como as solicitudes de finaciación ou o CV do Fecyt. O autor/a pode engadir ademáis as súas propias webs e blogues.

Como podo obter o meu perfil Orcid?

1. Individualmente, entrando na páxina de Orcid e rexistrándome. Despois iremos engadindo as nosas publicacións, currículum, e se temos xa creados os perfís en Scopus ou Research Id podremos transferir as referencias bibliográficas.

2. A través da institución á que pretencemos. Unha institución pode xerar perfís Orcid para os seus investigadores, aínda que será o propio autor/a quen teña o control do seu perfil.

Máis información.

Videotitorial en español

 

ReesearchId logoResearcher ID

É un producto gratuíto de Thomson & Reuters que está asociada aos seus productos, entre eles á web of Knowledge. Como Orcid, nos permite crear un identificador único de investigador/a que evita duplicidades nas autorías. Como ORCid, proporciona información sobre as publicacións do autor/a, temén íncide H…

reserachidex

Como podo conseguir o meu Research ID?

Deberás entrar na plataforma de Web of Knowledge e crear un rexistro de usuaria/o. Despois premer no enlace Resarch Id.

Titorial en inglés 

Integración de Orcid e Research Id 

Scopus Author Identifier

Producto de Elsevier para a normalización dos nomes de investigadores. Permite asignar un identificador a todas/os autores/as que teñen documentos indizados en Scopus.

scopusex

Como crear o noso identificador en Author-Id de Scopus?

Entrar na plataforma de Scopus e buscar en Author search o noso nome.No caso que as nosas publicacións aparezan con diferentes nomes poderemos unificalas, despois de seleccionadas, coa opción “request to merge authors” onde o solicitaremos a partir dun formulario (os cambios poden tardar meses).

Igual que veíamos no caso de ResearcherID, tamén é posible conectaro perfil de ORCID co de Scopus.Despois poderemos buscar polo noso código Orcid.

Videotitorial para vincular as duas contas 

Google Scholar Citations

Producto de google. Para ter un perfil só é preciso ter unha conta de google e aprtir de aí poderemos ir engadindo as nosas publicacións.Permítenos ver o noso índice h e índice i10.

 IraLis

International Registry for Authors Links to Identify Scientists. Xurdíu en 2006 a iniciativa do repositorio E-LIS, o directorio EXIT e a revista EPI (El professional de la información) para solucionar os problemas de indización dos autores/as españois que publicaban en EPI. A idea é crear un rexistro de autoridades.

iralisex

Hai outras ferramentas para construir perfís de investigador/a, ferramentas das redes sociais como é o xestor de referencias Mendeley, ou a rede Linked-In, onde se poden engadir as publicacións, datos de contacto, empresas e institucións nas que se desenvolve a investigación, intereses, webs…

O CURRICULUM VITAE NORMALIZADO (CVN)

O CVN da Fecyt é un curriculum normalizado que permite ser trasladado dunha base de datos a outra sen ter que introducir os datos de novo, e que se actualiza automáticamente.

Foi creado pola Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

É o aceptado polas entidades de avaliación da producción científica.Ademáis podes presentalo en todas as convocatoria do Plan Nacional e convocatorias autonómicas.

Podes cargar as publicacións dende Scopus ou WoS.

Tamén o podes traducir automáticamente a seis idiomas: galego, éuscaro, catalán, español, inglés e francés.

Curso Estratexias para incrementar a visibilidade e o impacto dos resultados da investigación

Xa falamos nun post anterior sobre a a métrica da información e crecente importancia da presencia na rede da/o investigador/a, algo fundamental para dar visibilidade ao seu traballo.  Para todo isto é imprescindible ter normalizado o nome, seguindo as pautas que veñen marcadas tanto dende a propia universidade como dende o Fecyt ecrear un perfil de investigador/a nalgunha das principais plataformas existentes. A Biblioteca Universitaria da UDC ofrece un servizo de apoio á investigación e segue a traballar na formación do PDI tanto para incrementar a súa visibilidade como para acadar un maior impacto das súas publicacións. Nesta liña, en colaboración co CUFIE, ten programado o curso semipresencial “Estratexias para incrementar a visibilidade e o impacto dos resultados da investigación“, no que ademáis dunha serie de contidos teóricos en liña se realizarán, dende cada unha das bibliotecas dos centros, seminarios prácticos para a creación de prefís de investigadores/as.

 

Programa do curso:

1. A identificación de autor: nome e filiación

2. A publicación en acceso aberto. O repositorio institucional da UDC

3. Plataformas sociais e redes científicas

 

Preinscripción ata o 15 de setembro:

Formulario de inscrición

Certificación do curso:

A participación de proveito no curso implica a emisión dun certficado emitido polo CUFIE

Nun post do blogue da Biblioteca Universitaria podedes ver os datos da cuarta edición do Observatorio IUNE (2015), correspondentes ao período 2004- 2013), así como unha análise dos mesmos.