Memoria da Biblioteca 2017

Xa está dispoñible para a súa consulta a Memoria da Biblioteca do ano 2017.

Como cada ano, a Biblioteca vén de publicar a súa memoria do 2017, na que ofrecemos datos sobre a mesma (adquisicións, préstamos….) e publicitamos a
nosa colección e servizos.
Como novidade, nesta ocasión facemos fincapé naqueles procesos da Biblioteca que poden ser máis úteis para as persoas que utilizan os nosos servizos, como cuestións relacionadas cos pedidos de monografías e revistas (como e en que prazo facer a solicitude e cando recibirei o aviso de chegada) ou procedementos para continuar utilizando a Biblioteca unha vez rematados os estudos na UDC.
O máis visíbel no 2017 foi a inauguración da nova sala de traballo de grupo Elvira Bao e o feito de asinar nomes propios aos diferentes espazos da biblioteca. As salas de traballo en grupo están moi solicitadas e a creación deste novo espazo aumentou as posibilidades de reserva e uso.Asemade renovamos a sinalética, coa intención de mellorar o acceso ás coleccións.
Tamén é de salientar a publicación do Plan de Formación en Competencias Informacionais da Biblioteca.