Novo acceso a bases de datos: PQ Psychology database

Contamos cunha nova base de datos contratada por BUGALICIA (Consorcio de Bibliotecas das Universidades Galegas), Psychology Database. Creada por Proquest, ofrece o acceso a texto completo de recursos de psicoloxía (ademáis de títulos de revistas, working papers, conferencias, vídeos, tablas ou audios). A temática vai dende psicoloxía clínica e social, e abrangue tamén disciplinas relacionadas como xenética, psicoloxía dos negocios, economía, comunicación, criminoloxía, adicción, neuroloxía, benestar social, etc. A lingua de consulta da base de datos é en inglés. A plataforma é a mesma que utiliza ERIC e PsycInfo, poidéndose consultar simultaneamente.

Entre os títulos de revistas que se inclúen a texto completo están algunhas das que presentan un alto Factor de Impacto no JCR:

  • The American Journal of Psychiatry
  • Psychotherapy and Psychosomatics
  • The American Journal of Geriatric Psychiatry
  • Development and Psychopathology
  • The Psychological Record

Todas las revistas a texto completo están dadas de alta en SFX, polo tanto as podedes buscar en Pórtico.

Máis información e axuda sobre a base de datos.

Acceso. É preciso estar conectado á rede de investigación da UDC, se vostede accede dende fóra da UDC utilice o acceso remoto.