Cursos de preparación para os TFG

A vindeira semana comezaremos cos cursos de preparación para a Realización dun Traballo de Fin de Grao.
De que falaremos?

1. REUNIR A INFORMACIÓN

a. Analizar a necesidade de información
b. As fontes
c. Interacción co sistema de recuperación. Estratexia de busca.
d. Avaliación da información.
e. Alertas informativas
f. Organización e uso. Xestores bibliográficos

2. PRÁCTICAS NOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: CSIC, Eric, Refworks…

3. REDACTAR O TFG

a. estructura
b. Citar e crear bibliografía
c. Evitar plaxio

4. PRESENTACIÓN

a. Presentacións dinámicas e atractivas
b. Obter imaxes copyleft

5. PUBLICACIÓN DO TFG.

RUC

As formacións serán os días 23 e 24 de xaneiro para docentes e o 31 de xaneiro, 1 e 8 de febreiro para alumnado. Máis información na biblioteca.

Aquí deixamos un documento guía Como realizar un traballo de fin de grao