Obras seleccionadas no concurso “Retrata un libro”

Obras seleccionadas no concurso de fotografía “Retrata un libro” convocado pola Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación:
A Comisión de selección na que están representados o alumnado, PAS e PDI da Facultade de Ciencias da Educación e integrada por Román Montesinos (fotógrafo e docente), Roberto Suárez Brandariz (docente), Lucía Martínez Grela (alumna de segundo grao de educación primaria) e Inma Doval Porto (bibliotecaria) tras un longo debate acordou seleccionar por unanimidade as obras de:

Autora: Amanda Bello Mantiñán
Libro: Milú (Manuel Rivas e Aitana Carrasco)
Autora: Amaya Bouza
Libro: Tristes armas (Marina Mayoral)
Autora: Ana María López Sanesteban
Libro: A pesca está no vento (Xosé A. Ventoso Mariño)
Autora: Gala Álvarez Puente
Libro: A Esmorga (Eduardo Blanco Amor)
Autora: Iris Sanmartín
Libro: Os bolechas van de viaxe: unha noite em Compostela (Pepe Carreiro)
Autor: José María Mesías Lema
Libro: Contos da néboa (capítulo a néboa pare fantasmas) (Anxel Fole)
Autora: Laura Vázquez Balsas
Libro: A Esmorga (Eduardo Blanco Amor)
Autora: Leticia Parga Suevos
Libro: Os xemelgos (Marcos Ta e Simón Espinosa)
Autora: Lucía Díaz Blanco
Libro: Avós (Chema Heras e Rosa Osuna)
Autora: Lucía Garrido Taibo
Libro: O pazo baleiro (Xabier P. Docampo)
Autora: María Dávila Ibáñez
Libro: A Esmorga (Eduardo Blanco Amor)
Autora: María de Francisco García
Libro: A Esmorga (Eduardo Blanco Amor)
Autora: María José Gutiérrez Calvete
Libro: Em nome da terra (Vergílio Ferreira)
Autora: Marta Peña Nogueiras
Libro: O misterio dos fillos de lúa (Fina Casalderrey)
Autora: Miriam Pérez Barreiro
Libro: Catecismo do labrego (Marcos Da Portela)
Autor: Óscar Lodeiro Hermida
Libro: Historias que ninguén cré (Ánxel Fole)
Autora: Sonia Quintás
Libro: O misterio dos fillos de lúa (Fina Casalderrey)
Autora: Soraya Pita Freire
Libro: Un día de caca e vaca (Fina Casalderrey)
Autora: Susana Castro Vázquez
Libro: Livro do Desassossego (Fernando Pessoa)
Autora: Tamara Bello Varela
Libro: Os xemelgos (Marcos Ta e Simón Espinosa)

As obras estarán expostas no Recuncho de lectura da Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación, do 20 de maio ao 31 de agosto de 2011. O día 20 de maio a comisión de selección dará a coñecer o nome da/o autor/a da obra gañadora no concurso duranto o acto de inauguración.