Retrata un libro: fotos recibidas

Xa chegaron as fotografías para o noso concurso “Retrata un libro”.  Queremos agradecer a todas e a todos os que participáchedes o voso interés.

As obras elexidas foron:
“A néboa pare pantasmas” do libro “Contos da néboa” de Ánxel Fole
“O pazo baleiro” de Xabier P. Docampo
“Milú” de Manuel Rivas e Aitana Carrasco
“Sonia na lancha” (Os Bolechas) de Pepe Carreiro
“Denso recendo a salgado” de Manuel Portas
“Cartas de inverno” de Agustín Fernández Paz
“A arrasadeira” (Os Biosbardos) de Eduardo Blanco Amor
“A Esmorga” de Eduardo Blanco Amor
A lus do candil” de Anxel Fole
“A nena de auga e o príncipe de lume” de XAbier P. Docampo
“A pesca está no vento”, de Xosé Antonio Ventoso Mariño
“Asústate Merche!, de Fina Casalderrey
Avós, de Chema Heras
Azul e rosa”, de Pillado Vega
“O Catecismo do labrego”, de Marcos Da Portela
“O libro das viaxes imaxinarias”, Xabier P. Docampo
Em nome da terra”, de Vergilio Ferreira
Historias que ninguén cre”, de ANxel Fole
Unha tarde no parque”, de Laura López
Livro do Dessasossego, de Fernando Pesoa
Memorias dun neno labrego, Neira Vilas
Nenas e nenos de todo o mundo, de Vicente Muñoz
No ano do cometa, de Xoán Bernárdez Vilar
O armario novo de Rubén, de Xabier P. Docampo
O misterio dos fillos de lúa, de Fina Casalderrey
Orellas de Bolboreta, de Luísa Aguilar
Os amigos de Martiño, de Xesús Santos Suárez0
Os xemelgos, de Marcos Ta
Praia das Furnas, de Xosé María Álvarez Cácamo
Soños de algodón, de Amalia Pérez Otero
Tristes armas, de MArina Mayoral
Un día de caca de vaca, de Fina Casalderrey
“Cando petan na porta pola noite”  de Xabier P. Docampo
“Sorrir en Frades”, de Siro López
“Lugar”, de Raúl Dans
“Herba moura” de Teresa Moure